Flyttehjelp Nav

Flyttehjelp NAV. Visste du at det finnes økonomisk stønad å søke fra NAV som kan hjelpe deg med å dekke kostnader ved flytting? Det stilles en del krav på hvem som kan benytte seg av dette tilbud, les denne artikkelen for å finne ut hvordan det fungerer og om du har mulighet til å søke.

Det er ikke alltid man klarer å forutse alle hendelser i livet. Ting skjer som gjør at man må forandre hverdagen sin. Videre kan det resultere i at du må flytte, enten du trenger det grunnet arbeid eller skal flytte til ny bolig grunnet seperasjon. I en slik situasjon kan det oppstå uforventede kostnader koblet til flytting. Da finnes det faktisk en mulig å få disse kostnader dekket av NAV. Du kan også få støtte til flytteutgifter hvis du må flytte til et annet sted i Norge for å begynne i ny jobb.

Flyttehjelp Nav

Flyttehjelp fra Nav

Dette er en tilleggsstønad som kan bevilges for deg som har behov for det. Det gjelder hvis du er arbeidssøker, har nedsatt arbeidsevne, er enslig mor eller far, gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier. Det vil være et tillegg til eventuell annen støtte du allerede får fra NAV.

Når kan man søke om økonomisk støtte ved flytting

Siden det finnes krav til hvem som kan søke om stønad finnes det også krav for hvilke tilfeller det kan dekke. Foruten de ganger det gjelder flytting for det som er nevnt over finnes det også mulighet å søke stønad hvis du må flytte til et nytt sted grunnet arbeid. Stønad ved flytting for arbeid gjelder hvis du flytter til et annet sted i Norge, men kan også dekke flytting til andre plasser i Norden eller i EU/EØS. Om du skal utdanne deg og du må flytte kan du søke stønad fra NAV for å flytte til et nytt sted, også hvis du må begynne i ny jobb etter fullført utdanning.

Flyttebyrå eller flytte selv?

NAV kan dekke nødvendige kostnader ved flytting enten du flytter på egenhånd eller benytter deg av et flyttefirma.

Ved bruk av flyttebyrå må du først innhente to pristilbud. Disse må være skriftlige og være fra to ulike flyttefirmaer. Du vil få dekket det billigste alternativet. Hvis du av en eller annen grunn velger å ikke benytte deg av flyttebyrå etter du har innhentet pristilbud kan du få dekket nødvendige flytteutgifter. Dette gjelder bare ved innhentede tilbud og så lenge det ikke overskrider beløpet til det laveste pristilbudet. Flytting på egenhånd vil trolig innebære flytting med egen bil. Hvis slik er tilfelle kan du få dekket opptil 2,55 kr /km.

Hvordan søke tilleggsstønad ved flytting

Søknad for stønad ved flytting gjøres digitalt. Husk også at du kanskje må søke om fridag til flytting. Fyll ut punktene nøye og legg ved relevant dokumentasjon. Hvis du er usikker på hva du skal inkludere søknaden kan du kontakte NAV. Etter søknaden er sendt inn tar det cirka fire uker for saksbehandling, også ved internasjonal søknad.

Husk at du må søke om stønad før du flytter. Husk også at tilleggsstønad kun er for deg som er i arbeidsrettet aktivitet eller er i godkjent utdanning.

Trenger du flyttehjelp ta gjerne kontakt med oss i flyttebyrå Oslo.