Flyttemelding

Flyttemelding – Fyll ut flyttemelding på nett. Flytteprosessen kan være lang og travel og det er mye som må ordnes. I tillegg til alt det praktiske med pakking, bæring og flytting er det også noe administrativt arbeid du må huske på. For eksempel må du ikke glemme å gjøre en adresseendring og melde flytting (flyttemelding). En flyttemelding skal sendes senest åtte dager etter at du har flyttet og tidligst 31 dager før du skal flytte. Det kan være en god ide å gjøre dette tidlig slik at flyttemeldingen er ute av verden når flyttingen starter for alvor.

Hva er en flyttemelding?
En flyttemelding skal gjøres slik at myndighetene og det offentlige skal få korrekte opplysninger om hvor vi for. Etter lov om folkeregistrering (Folkeregisterloven § 6 – 1) er man pliktig til å melde fra til Skattekontoret når man flytter. Flytter du sammen med familie holder det med å opprette en flyttemelding som gjelder for hele husstanden, det forutsetter selvsagt at dere har bodd sammen og skal fortsette med det.

Flyttemelding

Flyttemelding på nett

Når du skal melde flytting kan dette gjøres ved å fylle ut på papir eller gjøre en elektronisk flyttemelding (RF-1400 skjema, skjema for flytting innenlands). Du finner skjemaet på Skatteetatens nettsider og en flyttemelding tar under 5 minutter å fylle ut.

Flyttemelding skal leveres på papir dersom du;

√ Skal flytte til eller fra utlandet
√ Skal flytte til Svalbard
√ Har hemmelig adresse
√ Er under 18 år gammel
√ Er umyndiggjort
√ Har D-nummer (D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter.)

Flyttemelding med barn

Den foresatte eller de som har foreldreansvaret og den som barnet er registrert bosatt sammen med kan melde flytting for barnet. Begge foreldre må samtykke til å melde flytting og for at den er gyldig etter at avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.

Melde flytting

Hvis en bedrift skal flytte skal dette meldes til myndighetene ved å fylle ut Samordnet registermelding som du finner på Altinn.

Her kan endre adresse, telefon, e-postadresse til bedriften, virksomhetsområde og annen relevant informasjon for bedrifter. Når du fyller ut skjema via Samordnet Registermelding får de fleste offentlige etater kjennskap til opplysningene. Det må likevel påregnes at noen endringer må meldes særskilt og det kan være lurt å sjekke at viktige partnere og mottagere har fått oppdatert nye opplysninger.

Har bedriften endret bank eller fått ny bankkonto (nytt kontonummer) må du gi beskjed om dette til myndighetene. Dette skal meldes fra til Skatteetaten i forbindelse med tilbakebetaling av mva og skatt og til NAV for refusjoner til arbeidsgiver.

Les mer om våre flyttetjenester.

Flyttemelding ban

Når du melder flytting via Altinn eller Skatteetaten er flyttemelding helt gratis.

Ja, flyttemelding via Altinn eller Skatteetaten er helt gratis. Bruker du andre kanaler for å melde flytting kan dette koste penger. Det er lurt å lese vilkårene på forhånd.

Flytter du til utlandet (utenfor Norden) skal du melde flytting til Skatteetaten. Flytter du til et annet land i Norden (Danmark, Sverige, Finland og Island samt Færøyene, Grønland og Åland) holder det å melde flytting til kun det landet du skal til.

Du velger selv om du vil melde flytting når du flytter hjemmefra for å gå på skole eller for å studere.