Fridag flytting

Ser du at ettermiddagene og helgene ikke strekker til når du skal flytte? Da kan du søke om fridag på jobben i forbindelse med flytting. De fleste av oss har behov for en ekstra fridag for å gjøre private ting, i mange tilfeller gir loven til fri, men det er viktig å huske på at du ikke har krav på flyttedag hvis dette ikke er regulert gjennom en tariffavtale.

Har du krav på fri fra arbeidsgiver når du flytter?
Nei, i utgangspunktet har du ikke krav på dette. I Arbeidsmiljølovens kap. 12 kan du lese mer om hvilke permisjoner du har rett på. Flytting er ikke nevnt som en velferdspermisjon. Det finnes likevel tariffavtaler eller avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer dette og der retten på flyttedag som velferdspermisjon er avtalt.

Fridag flytting

Rett til permisjon flyttedag

Hva sier Arbeidsmiljøloven om flyttedag?

Retten til permisjon gis hovedsakelig ved; svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, delvis permisjon, varslingsplikt, amme fri, barns og barnepassers sykdom, omsorg og pleie av nærstående, utdanningspermisjon, militærtjeneste, offentlige verv, tvisteløsning og religiøse høytider.

Fridag flytting jobb | Rettigheter

De fleste arbeidsgivere vil likevel strekke seg langt for at deres ansatte skal kunne oppfylle forpliktelser man har i livet. I Folketrygdloven kan du lese mer om hvilke permisjoner gir rett til lønn eller ikke.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du har krav på fridag ved flytting. Rett til en fridag når du skal flytte er som regel avtalt i tariffavtalen eller en annen avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

Fridag jobb rettigheter

Flyttemelding når du flytter

Når du skal melde flytting kan dette gjøres ved å fylle ut på papir eller gjøre en elektronisk flyttemelding (RF-1400 skjema, skjema for flytting innenlands). Du finner skjemaet på Skatteetatens nettsider og en flyttemelding tar under 5 minutter å fylle ut. Les mer om flyttemelding her.

Vi hjelper deg med å flytte!

Flytteprosessen er lang og det er mange oppgaver man skal tenke på. De fleste velger å engasjere et flyttebyrå når de skal flytte.

Flyttebyråoslo.no er en totalleverandør av flyttetjenester som hovedsakelig opererer i Oslo og Viken området. Vi flytter for både private og bedriftsflytting og er opptatt av å levere høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Trenger du flyttehjelp i Oslo, ta gjerne kontakt med oss for et hyggelig tilbud!